LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

Sản xuất các nhóm sản phẩm thiết bị viễn thông và sản phẩm công nghệ, thiết bị điện tử tiêu dùng dành cho khách hàng cuối.

Kinh doanh các sản phẩm viễn thông, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ thương mai, trên thị trường quốc tế.

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến hạ tầng viễn thông, quản lý nhà trạm, quản lý hệ thống ắc quy…

Các sản phẩm thương mại mang tính đặc thù và chất lượng cao.