Thiết bị truyền thanh bao gồm chủ yếu các sản phẩm về loa như loa cột, loa biến áp, loa nén...