Thiết bị truyền thanh bao gồm chủ yếu các sản phẩm về loa như loa cột, loa biến áp, loa nén...

Tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế riêng theo từng yêu cầu để phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.