Thiết bị nguồn bao gồm các sản phẩm về hệ thống nguồn trung tâm, nguồn VPRS.. và các module chỉnh lưu, điều khiển.