Thiết bị đầu cuối bao gồm các sản phẩm về điện thoại như : điện thoại đi động, điện thoại IP, điện thoại xu... và các thiết bị wifi..

Tùy theo nhu cầu thực tế của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế riêng theo từng yêu cầu để phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng.