Thiết bị chống sét được chia thành các loại như chống sét trên đường nguồn, chống sét trên đường tín hiệu, thiết bị tán sét, thiết bị cắt lọc sét...