Sáng nay, ngày 31/5/2014,công ty cổ phần thiết bị Bưu điện tổ chức đại hội công đoàn khối công ty khóa XVI, nhiệm kỳ 2014-2018 tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

 1.jpg

    Khách mời của đại hội có bà Nguyễn Thúy Huệ, phó chủ tịch công đoàn bưu điện Việt Nam,ông Lê Văn Quang, trưởng ban tổ chức công đoàn Bưu điện Việt Nam, ngoài ra còn có ban lãnh đạo công ty, bao gồm các đồng chí : Chủ tịch hội đồng quản trị Vương Xuân Hòa,Tổng giám đốc Trần Hải Vân,chủ tịch công đoàn Lê Huy Đồng, các phó tổng giám đốc Nguyễn Huyền Sơn, Lê Thanh Sơn và Lê Xuân Hải ,cùng toàn bộ các đại biểu tại các chí nhánh và nhà máy cùng tham dự.

    Đồng chí Lê Huy Đồng,thay mặt ban chấp hành công đoàn công ty khóa XV báo cáo tổng kết công tác công đoàn khóa XV .

    Đồng chí Trần Hải Vân, tổng giám đốc công ty phát biểu tại đại hội, đóng góp ý kiến và cùng thảo luận về những phương hướng và nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ năm 2014-2018.

 2.jpg

                       

    Đại hội cũng bầu ra ban chấp hành mới của công đoàn công ty, bao gồm các đồng chí : Lê Huy Đồng, Võ Thị Minh Huệ, Đào Thị Hương, Đinh Thúy Nga, Vũ Văn Hải, Ngô Thị Mến, Mai Thu Hiền, Nguyễn Minh Đức, Tôn Thất Kim Thạnh.

  3.jpg

    Sau một buổi làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp tạo được niềm tin và khí thế mới cho các đoàn viên Công đoàn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trongsản xuất xây dựng của công ty, góp phần phát triển công ty ngày càng lớn mạnh,