Nhóm sản phẩm cáp quang và thiết bị bao gồm nhiều sản phẩm như : bộ chuyển đổi quang điện, hộp đấu nối quang, khay, măng xông,phụ kiện quang...