Nhóm sản phẩm cáp đồng và thiết bị bao gồm : cáp đồng , hộp đấu nối, tủ đấu nối, phiến đấu nối...