Công ty cổ phần thiết bị bưu điện  chuyên cung cấp ắc quy POSMAX sử dụng công nghệ GEL VLRA hoặc AGM VLRA..

 

Ắc quy